top of page
Holzstempel

OTISK

3G projects | Inh. Andreas Gartner, Halsbrücker Str. 31a, 09599 Freiberg, Německo

+49 3731 / 77 406 92

mail@3G-projects.org

www.3G-projects.org

Zplnomocněný zástupce: Andreas Gartner (ekonom Komory)

DIČ: DE 338348665

Odpovědnost za obsah Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však přijmout žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s oddílem 6 odstavec 1 MDStV a oddíl 8 odstavec 1 TDG. Poskytovatelé služeb však nejsou povinni sledovat informace třetích stran, které přenášejí nebo ukládají, ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.
Odpovědnost za odkazy Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.
Autorská práva Provozovatelé webových stránek se snaží vždy dodržovat autorská práva ostatních nebo používat vlastní díla a díla bez licence. Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. K duplikaci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.
bottom of page